TRA CỨU ẤN PHẨM
Nơi tra cứu ấn phẩm mượn sách thư viện. bạn đọc cần tra cứu trước khi mượn sách
THƯ VIỆN SỐ
Với hàng ngàn cuốn sách số hóa đang chờ các bạn sinh viên khám phá
My DAU
Nơi xem thời khóa biểu , điểm toàn bộ học phần của sinh viên

Sách mới

Lập Trình Hệ Thống Thương Mại Điện Tử
Đọc thêm
Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu
Đọc thêm
Tự Học Adobe Photoshop CS5
Đọc thêm
Giáo trình Sketchup Pro 2013
Đọc thêm
Welcome to DAU

Giới thiệu thư viện DAU

Thư viện được thành lập năm 2007 theo quyết định số 71/QĐ-ĐHKT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Giám Hiệu ngày 01/12/2007.
Send a Message