Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC

ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG.

NGÀY HỘI SÁCH 2018

Thời gian: 8h-17h ngày 19-04-2018 Tầng 8 THƯ VIỆN DAU.

Tiện ích
 • Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư Viện

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • "Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. - The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." -Dr Seuss-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -

 • "Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. -  Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations." -Henry David Thoreau-