Nền tảng dành cho bạn sinh viên

WELCOME TO DAU

 

Giới thiệu

Thư viện có nguồn tài liệu phong phú và đa dạng, với gần 20.000 bản sách in, hơn 8.500 biểu ghi tài liệu điện tử, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đĩa CD, báo- tạp chí chuyên ngành,…Tài liệu của Thư viện được cập nhật và bổ sung thương xuyên để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo. Ngoài ra, Thư viện đã được Nhà trường đầu tư liên kết để mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và quốc tế: CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, CSDL ProQuest Central, CSDL Springer Link.

shape
round-shape

Đọc sách

 

sách hay mỗi ngày

Shelf Wood

Tại sao nên tới thư viện hằng ngày?

study (1)
Học tập

Thư viện cung cấp cho chúng ta cơ hội để học tập với rất nhiều đầu sách, báo, tài liệu và cả các tài nguyên kiến thức trên mạng.

browser
Kết nối internet

Không phải ai cũng có điều kiện truy cập vào máy tính và internet. Đối với bất kỳ người trẻ tuổi nào, việc truy cập vào máy tính và internet rất quan trọng cho các mục đích xã hội và làm việc.

romance
Gặp gỡ những người bạn yêu sách

Một thư viện là nơi gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng những người cũng yêu mến sách như bạn. Bạn có thể gặp gỡ, trò chuyện, tham khảo về những cuốn sách với những người cũng yêu mến sách như bạn.

Từ bạn đọc

 

Cảm nhận