Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


Tuyển chọn khoảng 10.000 giảng viên cử đi đào tạo nước ngoài


Đề án “Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020”  đặt mục tiêu đến năm 2020, phát triển một số cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và dạy nghề tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước; tiến tới công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ và kỹ năng nghề giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các nước khác trên thế giới; tăng cường quy mô học sinh, sinh viên, học viên nước ngoài đến học tập tại Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục và dạy nghề các cấp phục vụ hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2014-2015, phấn đấu xây dựng 3 trường đại học xuất sắc; tuyển chọn khoảng 3.000 giảng viên gửi đi đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, mỗi năm tiếp nhận khoảng 300 lượt sinh viên, học viên và 300 lượt giảng viên quốc tế đến học, giảng dạy và nghiên cứu tại VN; đến năm 2015 có khoảng 50 chương trình đào tạo đại học được các tổ chức quốc tế có uy tín kiểm định.

Phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng khoảng 4.500 lượt giảng viên đại học, CĐ,TCCN, 60.000 lượt giáo viên phổ thông, 25.000 lượt giáo viên mầm non, 4.100 lượt giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề phục vụ hội nhập quốc tế.

Các sinh viên, đặc biệt là sinh viên 3 trường đại học xuất sắc và 5 trường nghề đạt cấp độ quốc tế và có khả năng học tập tiếp tục hoặc làm việc tại các trường trong khu vực và thế giới.

Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu nâng tổng số trường đại học xuất sắc lên 05 trường; tổng số trường nghề đạt cấp độ quốc tế lên hơn 10 trường; tuyển chọn khoảng 7.000 giảng viên gửi đi đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài…

Phấn đấu xây dựng 5 trường nghề đạt cấp độ quốc tế; tiếp nhận và sử dụng 49 chương trình, giáo trình dạy nghề cấp độ khu vực ASEAN và 26 chương trình, giáo trình dạy nghề cấp độ quốc tế.

Một trong những nội dung hoạt động chính của Đề án là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục đại học, trong đó ưu tiên tăng cường cơ sở vật chất theo hướng hiện đại theo chuẩn khu vực và quốc tế. Trước mắt tập trung xây dựng và phát triển các trường: Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga.

Hồng Hạnh


19/12/2013

Tiện ích
 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Tổ trưởng thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư Viện

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thư viện

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • "Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. - The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." -Dr Seuss-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -