Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


Hướng dẫn sử dụng sách điện tử và tài liệu số


1. Tên website thư viện Đại học kiến trúc Đà Nẵng: thuvien.dau.edu.vn ( Trang web là công cụ tìm kiếm tài liệu hiện có ở thư viện)


2. Website thư viện số: http://117.3.71.125:8080/dspace/  (Toàn bộ tài liệu số của thư viện trường)
Cách đăng nhập:
+ Tên đăng nhập: Mã số CB/GV/SV 
+ Mật khẩu: thuviendau

3.  Các trang website sách điện tử và tài liệu số mà Thư viện trường liên kết để cung cấp và hỗ trợ GV/SV nghiên cứu, học tập:


10/01/2018

Tiện ích
 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Tổ trưởng thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư Viện

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thư viện

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • "Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. - The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." -Dr Seuss-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -