Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


Ngày hội sách năm 2018


         

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch số 3695/KH-BTTTT ngày 19/12/2014 của Bộ Thông tin & Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nằng tổ chức “ Ngày hội sách năm 2018 ” với chủ đề “ Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số"

Nội dung tổ chức ngày hội gồm:

-       Triển lãm sách trong Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

-       Trưng bày sách mới;

-       Không gian đọc sách thân thiện;

-       Tiếp nhận sách do bạn đọc tặng;

-       Truyền thông thư viện số;

-       Tặng quà cho bạn đọc (vào lúc 15h00 ngày 20/04/2018 ):

                + 01 bạn đọc vào thư viện trường nhiều nhất.

                + 01 bạn đọc mượn trả sách nhiều nhất.

Thời gian và địa điểm tổ chức: 8h00 - 17h00 ngày 19 - 20/4/2018 tại Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Tầng 8).


18/04/2018

Tiện ích
 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Tổ trưởng thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư Viện

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thư viện

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • "Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. - The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." -Dr Seuss-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -