Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


Thông báo v/v nghỉ học và nghỉ làm việc do bão số 4


THÔNG BÁO

V/v cho nghỉ học và nghỉ làm việc do bão

 

          Kính gửi:  - Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban

                            - Sinh viên các khóa trong toàn trường           

Căn cứ Công văn số 3366/SGDĐT-VP ngày 12/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng, về việc cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học ngày 13/9/2016, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, BGH thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được phép nghỉ học và nghỉ làm việc ngày 13/9/2016.

Giảng viên có giờ giảng ngày 13/9/2016 đăng ký với phòng Đào tạo để bố trí dạy bù trong thời gian thích hợp nhất.

          BGH đề nghị các khoa, phòng, ban thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết để nghỉ học và nghỉ làm việc theo thông báo này.


12/09/2016

Tiện ích
 • Vũ Thị Thanh Vân

  Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành:

  Học vị: Trung cấp

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Thư viện

  Học vị: Cử nhân

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

  Học vị: Cử nhân

  Email: vanntt@dau.edu.vn

 • Trần Thị Thu Sương

  Họ và tên: Trần Thị Thu Sương

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Kế Toán

  Học vị: Cử nhân

  Email: suongttt@dau.edu.vn

 • "

  Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.

                                                                                                                                                                                                       " -Gustavơ Lebon-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -