Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


Giới thiệu sách mới :Sách Luật


 

SÁCH LUẬT

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà XB

Năm XB

1

Bộ luật dân sự

Việt Nam (XHCN)

Chính trị Quốc gia

2016

2

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Việt Nam (XHCN)

Chính trị Quốc gia

2016

3

Luật nghĩa vụ quân sự

Việt Nam (XHCN)

Chính trị Quốc gia

2015

4

Luật kế toán

Việt Nam (XHCN)

Chính trị Quốc gia

2015

5

Luật doanh nghiệp

Việt Nam (XHCN)

Chính trị Quốc gia

2016

6

Luật xây dựng năm 2014

Việt Nam (XHCN)

Chính trị Quốc gia

2015

                                                                                                                       


21/12/2016

Tiện ích
 • Vũ Thị Thanh Vân

  Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành:

  Học vị: Trung cấp

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Thư viện

  Học vị: Cử nhân

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

  Học vị: Cử nhân

  Email: vanntt@dau.edu.vn

 • Trần Thị Thu Sương

  Họ và tên: Trần Thị Thu Sương

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Kế Toán

  Học vị: Cử nhân

  Email: suongttt@dau.edu.vn

 • "

  Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.

                                                                                                                                                                                                       " -Gustavơ Lebon-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -