Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


Giới thiệu sách mới: Sách tiếng Trung đợt 2


 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà XB

Năm XB

1

Giáo trình Phong quang Hán ngữ - Đọc mở rộng trung cấp 1

Thạch Tuệ Mẫn

Đại học Bắc Kinh

2012

2

Giáo trình tân Hán ngữ

La Thanh Tùng

Giáo dục Hoa ngữ

2012

3

Giáo trình tân Hán ngữ thực dụng

Lưu Tuần

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2010

4

Giáo trình tân Hán ngữ thực dụng T.2

Lưu Tuần

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2016

5

Giáo trình tân Hán ngữ thực dụng T.3

Lưu Tuần

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2012

6

Giáo trình tân Hán ngữ thực dụng T.4

Lưu Tuần

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2013

7

Giáo trình tân Hán ngữ thực dụng T.5

Lưu Tuần

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

8

Giáo trình Hán ngữ Phong quang - Khẩu ngữ sơ cấp 1

Trương Hân

Đại học Bắc Kinh

2009

9

Giáo trình Khẩu ngữ Hán ngữ cấp tốc – cơ bản

Mã Tiểu Phi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2014

10

Giáo trình Khẩu ngữ Hán ngữ cấp tốc (trung cấp)

Mã Tiểu Phi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2014

11

Giáo trình Khẩu ngữ Hán ngữ cấp tốc (cao cấp)

Mã Tiểu Phi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

12

Phân tích đề và bộ đề mẫu thi trình độ Hán ngữ mới HSK 4

Dương Phan

Đồ thư Thế giới

2011

13

Phân tích đề và bộ đề mẫu thi trình độ Hán ngữ mới HSK 5

Dương Phan

Đồ thư Thế giới

2011

14

Giáo trình Hán ngữ chuyên ngành – Văn học Trung Quốc

Triệu Trường Chinh

Đại học Bắc Kinh

2007

15

Giáo trình đọc hiểu văn hóa Trung Quốc T.2

 Vương Hải Long

Đại học Bắc Kinh

2009

16

Giáo trình ngữ âm Hán ngữ

Hà Bình

Đại học Bắc Kinh

2014

17

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ cấp tốc (cơ bản)

Trịnh Nhụy

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2011

18

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ cấp tốc (trung cấp)

Chu Tử Nghi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2011

19

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ cấp tốc (cao cấp)

Chu Tử Nghi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2011

20

Nghe Hán ngữ sơ cấp I (hạ) – Bài tập và đáp án

Lý Minh Khởi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2013

21

Nghe Hán ngữ sơ cấp II (hạ) – Bài tập và đáp án

Lý Minh Khởi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2013

22

Giáo trình nghe Hán ngữ trung cấp I - Bài tập và đáp án

Lý Minh Khởi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2013

22

Giáo trình nghe Hán ngữ trung cấp II - Bài tập và đáp án

Lý Minh Khởi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2013

24

Giáo trình nghe Hán ngữ trung cấp II - Bài tập và đáp án

Lý Minh Khởi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2013

25

Giáo trình nghe Hán ngữ cao cấp I (thượng)  - Bài tập và đáp án

Lý Minh Khởi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2013

26

Giáo trình Hán ngữ khẩu ngữ cấp tốc (cơ bản)

Mã Tiểu Phi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2014

27

Giáo trình Hán ngữ II (hạ)

Dương Kỳ Châu

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

28

Giáo trình Hán ngữ III (hạ)

Dương Kỳ Châu

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

29

Thi trình độ Nghe Hán ngữ HSK4 - chiến lược

Lưu Vân

Đại học Bắc Kinh

2014

30

Thi trình độ Đọc hiểu và viết Hán ngữ HSK4

Lưu Vân

Đại học Bắc Kinh

2014

31

Giáo trình phụ đạo luyện nghe thi HSK5 mới - chiến lược

Lưu Vân

Đại học Bắc Kinh

2014

32

Giáo trình phụ đạo thi đọc hiểu trình độ Hán ngữ HSK5 - chiến lược

Lưu Vân

Đại học Bắc Kinh

2014

33

Hán ngữ hiện đại

Trương Nghi Sinh

Đại học Nhân dân Bắc Kinh

2013

34

Giáo trình văn học Trung Quốc dành cho lưu học sinh

Diêu Hồng Cường

Học Lâm, Thượng Hải

2011

35

Giáo trình văn hóa Trung Quốc

Hàn Giám Đường

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2016

36

Tiếng Trung du lịch cấp tốc – Bài tập và đáp án

Trương Tiến Khải

Đại học Bắc Kinh

2005

37

Hán ngữ thương mại thực dụng

Bao Văn Anh

Đại học Sư phạm Hoa Đông

2007

38

Văn hóa Trung Quốc

Trịnh Thiết Sinh

Giáo dục Ngoại ngữ Thượng Hải

2011

39

Giáo trình Hán ngữ T.3 ( thượng)

Dương Kì Châu

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

40

Hán ngữ khẩu ngữ cấp tốc nhập môn (thượng)

Mã Tiểu Phi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

41

Hán ngữ khẩu ngữ cấp tốc nhập môn (hạ)

Mã Tiểu Phi

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

42

Giáo trình Hán ngữ  Phong quang – Đọc, viết sơ cấp I

Phương Tự Quân

Đại học Bắc Kinh

2012

43

Giáo trình Hán ngữ  Phong quang - Nghe  sơ cấp I (có đáp án)

Tề Hỗ Dương

Đại học Bắc Kinh

2007

44

Giáo trình Hán ngữ Phong quang - Nghe  trung cấp I (có đáp án)

Ngô Dược Bình

Đại học Bắc Kinh

2011

45

Giáo trình Hán ngữ  Phong quang - Nghe  trung cấp II (có đáp án)

Ngô Dược Bình

Đại học Bắc Kinh

2015

46

Giáo trình Hán ngữ Phong quang - Khẩu ngữ sơ cấp II

Thái Chấn

Đại học Bắc Kinh

2015

47

Giáo trình Hán ngữ Phong quang - Khẩu ngữ trung cấp I

Kim Anh Thực

Đại học Bắc Kinh

2011

48

Giáo trình Hán ngữ Phong quang - Khẩu ngữ trung cấp II

Kim Anh Thực

Đại học Bắc Kinh

2014

49

Giáo trình Hán ngữ  I (hạ)

Dương Kì Châu

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2015

50

Sổ tay du lịch Hán ngữ 2008

Lưu Nguyên Mãn

Giáo dục Nhân dân Bắc Kinh

2008

51

Giáo trình viết Hán ngữ trung cấp A (thượng)

Lộc Sĩ Nghĩa

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2012

52

Giáo trình Hán ngữ T.1 (thượng)

Dương Kì Châu

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2016

53

Giáo trình Hán ngữ T.2 (thượng)

Dương Kì Châu

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

2016

54

Giáo trình Hán ngữ thương mại quốc tế

Trương Thái Bình

Đại học Bắc Kinh

2014

55

18 chủ đề văn hóa Trung Quốc

Lư Tư Miễn

Công nghiệp Hóa học Bắc Kinh

2014


21/12/2016

Tiện ích
 • Vũ Thị Thanh Vân

  Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành:

  Học vị: Trung cấp

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Thư viện

  Học vị: Cử nhân

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

  Học vị: Cử nhân

  Email: vanntt@dau.edu.vn

 • Trần Thị Thu Sương

  Họ và tên: Trần Thị Thu Sương

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Kế Toán

  Học vị: Cử nhân

  Email: suongttt@dau.edu.vn

 • "

  Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.

                                                                                                                                                                                                       " -Gustavơ Lebon-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -