Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


GIỚI THIỆU SÁCH VỀ THÁNG 10/2017


STT

Số ISBN

TÊN SÁCH

1

9780194002042

Oxford Grammar for EAP - A2 - Student Book

2

9780194002073

Oxford Grammar for EAP - B1- Student Book

3

9780194002011

Oxford Grammar for EAP - B1+ - Student Book

4

9780194001786

Oxford Grammar for EAP - B2 - Student Book

5

9780194001793

Oxford Grammar for EAP - C1 - Student Book

6

9780194002103

Oxford Grammar for EAP - A2 - Teacher Book

7

9780194002141

Oxford Grammar for EAP - B1- Teacher Book

8

9780194002028

Oxford Grammar for EAP - B1+ - Teacher Book

9

9780194001830

Oxford Grammar for EAP - B2 - Teacher Book

10

9780194001823

Oxford Grammar for EAP - C1 - Teacher Book

11

9780194416276

Inside Reading 2nd edition, Level 1

12

9780194416283

Inside Reading 2nd edition, Level 2

13

9780194416290

Inside Reading 2nd edition, Level 3

14

9780194416306

Inside Reading 2nd edition, Level 4

15

9780194601061

Inside Writing, Introduction

16

9780194601160

Inside Writing, Level 1

17

9780194601269

Inside Writing, Level 2

18

9780194601368

Inside Writing, Level 3

19

9780194601467

Inside Writing, Level 4

20

9780194719049

Inside Listening and Speaking/ Intro

21

9780194719131

Inside Listening and Speaking/ Level 1

22

9780194719230

Inside Listening and Speaking/ Level 2

23

9780194719339

Inside Listening and Speaking/ Level 3

24

9780194719438

Inside Listening and Speaking/ Level 4

25

9780194323451

Effective Academic Writing/ Intro

26

9780194323468

Effective Academic Writing/ 1

27

9780194323475

Effective Academic Writing/ 2

28

9780194323482

Effective Academic Writing/3

29

9780194579186

English for Marketing & Advertising

30

9780194579308

English for Sales and Purchasing

31

9780194569750

COMMERCE 1

32

9780194569835

COMMERCE 2

33

9780194569507

TECHNOLOGY 1

34

9780194569538

TECHNOLOGY 2

35

9780194569712

TECHNOLOGY For Engineering and Applied Sciences

36

9780194817615

Cambridge English key for schools RESULT

37

9780194511926

Cambridge English First RESULT

38

9780194512497

Cambridge English Advanced RESULT

39

9780194011068

Insight Students Book Elementary

40

9780194010764

Insight Teacher Book Elementary

41

9780194010771

Insight Teacher Book Pre-Intermediate

42

9780194011082

Insight Students Book Intermediate

43

9780194010788

Insight Teacher Book Intermediate

44

9780194011099

Insight Students Book Upper-intermediate

45

9780194010795

Insight Teacher Book Upper-intermediate

46

9780194011105

Insight Student Book Advanced

47

9780194010801

Insight Teacher Book Advanced

48

9780194741958

Headway Academic Skills (Reading and Writing – Intro) - SB

49

9780194742160

Headway Academic Skills (Reading and Writing – 1)

50

9780194742177

Headway Academic Skills (Reading and Writing – 2)

51

9780194742184

Headway Academic Skills (Reading and Writing – 3)

52

9780194742139

Headway Academic Skills (Listening and Speaking – 1)

53

9780194742146

Headway Academic Skills (Listening and Speaking – 2)

54

9780194742153

Headway Academic Skills (Listening and Speaking – 3)

55

9780194756464

Q Skills for Success Listening and Speaking  Intro.
 Student Book with online practice (1st edition)

56

9780194756471

Q Skills for Success Listening and Speaking  Intro.
 Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

57

9780194756457

Q Skills for Success Listening and Speaking  Intro. CD
 (1st edition)

58

9780194756501

Q Skills for Success Reading and Writing Intro.
Student Book with online practice (1st edition)

59

9780194756518

Q Skills for Success Reading and Writing  Intro.
Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

60

9780194756440

Q Skills for Success Reading and Writing  Intro. CD
 (1st edition)

61

9780194756105

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 1.
 Student Book with online practice (1st edition)

62

9780194756150

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 1.
Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

63

9780194756051

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 1. CD
 (1st edition)

64

9780194756228

Q Skills for Success Reading and Writing Level 1.
Student Book with online practice (1st edition)

65

9780194756273

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 1.
Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

66

9780194756327

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 1. CD
(1st edition)

67

9780194756167

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 2.
 Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

68

9780194756068

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 2. CD
(1st edition)

69

9780194756235

Q Skills for Success Reading and Writing Level 2.
Student Book with online practice (1st edition)

70

9780194756280

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 2.
 Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

71

9780194756334

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 2. CD (1st edition)

72

9780194756129

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 3.
 Student Book with online practice (1st edition)

73

9780194756174

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 3.
 Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

74

9780194756075

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 3. CD (1st edition)

75

9780194756242

Q Skills for Success Reading and Writing Level 3.
 Student Book with online practice (1st edition)

76

9780194756297

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 3. Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

77

9780194756341

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 3. CD (1st edition)

78

9780194756136

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 4.
Student Book with online practice (1st edition)

79

9780194756181

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 4. Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

80

9780194756082

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 4. CD (1st edition)

81

9780194756259

Q Skills for Success Reading and Writing Level 4.
 Student Book with online practice (1st edition)

82

9780194756303

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 4. Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

83

9780194756358

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 4. CD (1st edition)

84

9780194756044

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 5.
 Student Book with online practice (1st edition)

85

9780194756198

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 5. Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

86

9780194756099

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 5. CD (1st edition)

87

9780194756426

Q Skills for Success Reading and Writing Level 5.
Student Book with online practice (1st edition)

88

9780194756310

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 5. Teacher Book with testing Program CD ROM (1st edition)

89

9780194756365

Q Skills for Success Reading and Writing  Level 5. CD (1st edition)

90

9780194566230

Navigate A1 - Coursebook with Oxford Online Skills Program

91

9780194566285

Navigate A1 - Teacher's Guide

92

9780194566261

Navigate A1 - Workbook with key

93

9780194565226

Navigate A1 - iTools

94

9780194565080

Navigate A1 - Class Audio CDs

95

9780194566360

Navigate A2 - Coursebook with Oxford Online Skills Program

96

9780194566414

Navigate A2 - Teacher's Guide

97

9780194566391

Navigate A2 - Workbook with key

98

9780194565424

Navigate A2 - iTools

99

9780194565288

Navigate A2 - Class Audio CDs

100

9780194566490

Navigate B1 - Coursebook with Oxford Online Skills Program

101

9780194566544

Navigate B1 - Teacher's Guide

102

9780194566537

Navigate B1 - Workbook with key

103

9780194565622

Navigate B1 - iTools

104

9780194565486

Navigate B1 - Class Audio CDs

105

9780194566629

Navigate B1+ - Coursebook with Oxford Online Skills Program

106

9780194566674

Navigate B1+ - Teacher's Guide

107

9780194566667

Navigate B1+ - Workbook with key

108

9780194566759

Navigate B2 - Coursebook with Oxford Online Skills Program

109

9780194566803

Navigate B2 - Teacher's Guide

110

9780194566797

Navigate B2 - Workbook with key

111

9780194566025

Navigate B2 - iTools

112

9780194565882

Navigate B2 - Class Audio CDs

113

9780194566889

Navigate C1 - Coursebook with Oxford Online Skills Program

114

9780194566933

Navigate C1 - Teacher's Guide

115

9780194566926

Navigate C1 - Workbook with key

116

9780194566223

Navigate C1 - iTools

117

9780194566087

Navigate C1 - Class Audio CDs

118

9780194030151

Speak Now - level 1 - Student Book

119

9780194030526

Speak Now - level 1 - workbook

120

9780194030182

Speak Now - level 1 - Teacher Book

121

9780194030120

Speak Now - level 1 - CD

122

9780194030090

Speak Now - level 1 - iTools

123

9780194030168

Speak Now - level 2 - Student Book

124

9780194030533

Speak Now - level 2 - workbook

125

9780194030199

Speak Now - level 2 - Teacher Book

126

9780194030137

Speak Now - level 2 - CD

127

9780194030106

Speak Now - level 2 - iTools

128

9780194030175

Speak Now - level 3 - Student Book

129

9780194030540

Speak Now - level 3 - workbook

130

9780194030205

Speak Now - level 3 - Teacher Book

131

9780194030144

Speak Now - level 3 - CD

132

9780194030410

Speak Now - level 4 - Student Book

133

9780194030557

Speak Now - level 4 - workbook

134

9780194030502

Speak Now - level 4 - iTools

135

9780194416269

Inside Reading 2nd edition, Introduction

136

9780194569934

FINANCE 1

137

9780194756112

Q Skills for Success Listening and Speaking  Level 2.
 Student Book with online practice (1st edition)

138

9780194565820

Navigate B1+ - iTools

139

9780194565684

Navigate B1+ - Class Audio CDs

140

9780194030113

Speak Now - level 3 - iTools

141

9780194030403

Speak Now - level 4 - Teacher Book

142

9780194030496

Speak Now - level 4 - CD

 

                                                                                                          THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG!


12/10/2017

Tiện ích
 • Vũ Thị Thanh Vân

  Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành:

  Học vị: Trung cấp

  Email: vanvtt@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Thư viện

  Học vị: Cử nhân

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

  Học vị: Cử nhân

  Email: vanntt@dau.edu.vn

 • Trần Thị Thu Sương

  Họ và tên: Trần Thị Thu Sương

  Chức danh: Nhân viên

  Chuyên ngành: Kế Toán

  Học vị: Cử nhân

  Email: suongttt@dau.edu.vn

 • "

  Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.

                                                                                                                                                                                                       " -Gustavơ Lebon-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -