Tùy Chọn

Màu


Hình Nền Hoa Văn


Hình Nền Ảnh


Giới thiệu sách mới tháng 9 - Sách văn học dân gian


 

STT

TÊN SÁCH

ISBN

1

Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ

978-604-972-640-8

2

Đại ngàn

978-604-972-122-9

3

Trước khỏi thưa trình

978-604-907-178-2

4

Thơ - Hùng Đình Quý

978-604-972-914-0

5

Chăm Hri

978-604-969-356-4

6

Văn hóa dân gian huyện Hoài Nhơn (Bình Định)

978-604-972-634-7

7

Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam

978-604-972-140-3

8

Boỏng tàng tập éo

978-604-972-838-9

9

Hoa mí rừng

978-604-907-171-3

10

Thơ - Cầm Hùng

978-604-972-797-9

11

Nghi lễ và âm nhạc trong nghi lễ của người Jrai

978-604-70-2335-6

12

Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất mà đa dạng

978-604-70-2371-4

13

Thơ ca chống phong kiến đế quốc của các dân tộc miền núi Thanh Hóa (1930-1945)

978-604-972-112-0

14

Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì - Tập 1

978-604-972-145-8

15

Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì - Tập 2

978-604-972-134-2

16

Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì - Tập 3

978-604-972-135-9

17

Những người tự đục đá kê cao quê hương

978-604-969-369-4

18

Tục ngữ Giáy

978-604-969-376-2

19

Truyện cổ Dao

978-604969-375-5

20

Tự vựng Pu Nả - Việt ở vùng Tam Đường Lai Châu

978-604-972-138-0

21

Nguồn gốc một số địa danh, nhân danh, từ ngữ

978-604-972-150-2

22

Tìm hiểu nhạc cụ của người Tà Ôi

978-604-972-401-5

23

Ngục Kontum

978-604-972-398-8

24

Kruôz cêr - Răn đường

978-604-972-642-2

25

Nhà sàn Thái

978-604-972-400-8

26

Lời tượng mồ buôn A Tâu

978-604-972-149-6

27

Bơ thi - Cái chết được hồi sinh

978-604-972-153-3

28

Tể tướng Lưu Nhân Chú

978-604-972-185-4

29

Chộn rộn đường xuân

978-604-907-168-3

30

Nhiếp ảnh phê bình và tiểu luận

978-604-972-132-8

31

Tuyển tập - Tập 1

978-604-972-935-5

32

Tuyển tập - Tập 2

978-604-972-936-2

33

Văn hóa cồng chiêng người Mường Hòa Bình

978-604-972-650-7

34

Dân ca, dân nhạc, dân vũ của người Tà Ôi

978-604-972-641-5

35

Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng

978-604-972-408-4

36

Tuyển tập Bàn Tài Đoàn

978-604-907-173-7

37

Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai

978-604-972-158-8

38

Văn Quan làng Tuyên Quang

978-604-969-380-9

39

Các vùng văn hóa Việt Nam

978-0-19-400406-0

40

Lẩn truyện cụ Hồ

978-604-972-839-6

41

Sử thi Bahnar Kriêm - Tập 2

978-604-70-2354-7

42

Văn hóa truyền thống Tày, Nùng

978-604-70-2380-6

43

Lễ hội vùng đất Tổ - Quyển 1

978-604-972-626-2

44

Lễ hội vùng đất Tổ - Quyển 2

978-604-972-627-9

45

Cỏ lảu, sli Nùng Phàn Slình xứ Lạng

978-604-972-624-8

46

Tập truyện ngắn

978-604-972-154-0

47

Truyện cổ Vân Kiều, Cơ Tu

978-604-972-156-4

48

Hoa hậu xứ Mường

978-604-972-148-9

49

Cảm nhận bạn bè - Tuyển tập lý luận, phê bình

978-604-972-139-7

50

Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi

978-604-972-649-1

51

Nước mắt Trường Sơn

978-604-969-370-0

52

Truyện ngắn chọn lọc - Quyển 2

978-604-972-137-3

53

Tục ngữ dân ca Mường Thanh Hóa

978-604-972-117-5

54

Văn hóa dân gian trên đất Nam Trực - Trực Ninh tỉnh Nam Định

978-604-972-635-4

55

Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại - Từ một góc nhìn

978-604-972-409-1

56

Văn hóa ẩm thực một số dân tộc tỉnh Hòa Bình

978-604-969-378-6

57

Nghi lễ vòng đời của người Tà Ôi ở Việt Nam

978-604-969-368-7

58

Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu

978-604-70-2360-8

59

Đối mặt phía nửa đêm

978-604-969-362-5

60

Cánh cung đỏ

978-604-972-120-5

61

Văn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng thần linh của dân tộc M'Nông

978-604-70-2376-9

62

Văn hóa ẩm thực và tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai

978-604-972-188-5

63

Đính quân - Truyện thơ cổ điển các dân tộc Việt Bắc

978-604-972-182-3

64

Tục ngữ Mường Thanh Hóa

978-604-907-180-5

65

Văn hóa Thái Việt Nam

978-604-969-379-3

66

Lễ hội nàng Hai của người Tày Cao Bằng

978-604-907-174-4

67

Mấy suy nghĩ về nền văn học các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

978-604-972-109-0

68

Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam Đời và Văn - Quyển 1

978-604-972-130-4

69

Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam đời và văn - Quyển 2

978-604-972-131-1

70

Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại.

978-604-70-2362-2

71

Chuyện cõi người

978-604-972-648-4

72

Tri thức dân gian liên quan đến rừng của người Phù Lá ở Lào Cai

978-604-972-631-6

73

Phố hiến – Quyển 1

978-604-70-2378-3

74

Phố hiến – Quyển 2

978-604-70-2379-0

75

Nhạc khí các dân tộc ở Gia Lai

978-604-972-407-7

76

Con của nhà trời - Tập 1

978-604-969-357-1

77

Tiểu thuyết

978-604-972-647-7

78

Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Tày, Nùng

978-604-972-179-3

79

Đám cưới và tục sinh đẻ của người Mông ở Cao Bằng

978-604-70-2398-1

80

Truyện cổ dân tộc Thái

978-604-972-146-5

81

Tác phẩm chọn lọc - Quyển 1

978-604-972-123-6

82

Nhiếp ảnh Trương Vũ - Các tác phẩm chọn lọc

978-604-972-934-8

83

Nhiếp ảnh Nông Tú Tường - Các tác phẩm chọn lọc

978-604-972-925-6

84

Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số

978-604-972-932-4

85

Nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền

978-604-972-927-0

86

Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam

978-604-70-2372-1

    
 


16/09/2019

Tiện ích
 • Nguyễn Thị Thúy Vân

  Chức danh: Tổ trưởng Thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện & Ngôn ngữ Anh

  Email: vanntttv@dau.edu.vn

 • Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Chức danh: Cán bộ thư viện

  Chuyên ngành: Thông tin - Thư Viện

  Email: hanhptm@dau.edu.vn

 •   

 • "Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. - The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." -Dr Seuss-

 • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. -  Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable." - Louisa May Alcott -

 • "Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. -  Books like friends, should be few and well-chosen." - Samuel Johnson -

 • "Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. - The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries." - Rene Descartes -

 • "Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người - Whenever books are burned, men also in the end are burned." - Heinrich Heine -