Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai chương trình “CHÚNG CON LUÔN BÊN MẸ”, mới đây (12/03/2023), đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường đã đến thăm và tặng quà cho Cụ Lê Thị Thời, trú tại Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Thời sinh năm 1920, gia đình Mẹ phải chịu mất mát lớn khi cả chồng và hai con đều hy sinh trong kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc đối với những hy sinh của Mẹ, Đại diện Đoàn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, sinh hoạt hàng ngày và động viên tinh thần, mong Mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ mai sau noi theo.

Đất nước có được độc lập tự do như ngày hôm nay là nhờ vào những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Bởi vậy, việc thực hiện tốt phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong những năm vừa qua.