KẾT NỐI THƯ VIỆN SỐ DÙNG CHUNG – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ là kết quả hợp tác của Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN (VNU-LIC) với các Thư viện số của các trường Đại học thuộc khu vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn & Tích hợp Công nghệ D&L (DLCORP).

Trong tương lai, hệ thống này sẽ mở rộng và kết nối với các thư viện số đại học, thư viện số quốc gia, thư viện số công cộng, thư viện số chuyên ngành trên toàn lãnh thổ Việt Nam và vươn ra các thư viện số thế giới

Địa chỉ web: https://hub.idk.org.vn/