Xin chào Quý bạn đọc,
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Người dùng tin, Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng rất mong nhận được sự hợp tác tích cực và ý kiến đóng góp chân tình của Quý người dùng tin. Chúng tôi đảm bảo tính bí mật và làm cơ sở để thư viện xem xét tiến hành cải cách hoạt động thư viện ngày càng tốt hơn.

Link khảo sát