Căn cứ “Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022”, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo “THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ HÌNH THỨC HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022”

Nghỉ Tết Dương lịch:
Giảng viên, nhân viên và sinh viên nghỉ dạy và học từ Thứ Bảy ngày 01/01/2022 đến hết Thứ Hai ngày 03/01/2022. Giảng viên có lịch dạy vào thời gian này, đăng ký lịch dạy bù tại phòng Đào tạo vào thời gian thích hợp.

Nghỉ Tết Nguyên Đán:
– Đối với sinh viên: Nghỉ học từ ngày 23/01/2022 đến hết ngày 13/02/2022 (từ ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
– Đối với Giảng viên: Nghỉ dạy từ ngày 23/01/2022 đến hết ngày 13/02/2022 (từ ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, giảng viên phải hoàn tất việc chấm bài thi kết thúc học phần, nhập điểm trên hệ thống và nộp bảng điểm giấy về Khoa.
– Đối với nhân viên: Nghỉ làm việc từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022.

Hình thức học tập học kỳ II, năm học 2021-2022:
Học kỳ II năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 14/02/2022. Sinh viên tập trung về trường để học trực tiếp.