Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã cùng với 07 học viện và 26 hoạ sĩ đến từ các quốc gia Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc tham dự Triển lãm Nghệ thuật đương đại CLMTV & CN lần thứ 5, năm 2022 được tổ chức tại Nhà hát Kantra, Khoa Nghệ thuật & Văn hóa, Trường Đại học Mahasarakham.

Trong khuôn khổ triển lãm, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng rất vinh dự khi những tác phẩm của các giảng viên DAU đã được trao giải Họa sĩ và Mạng lưới Nghệ thuật Đương đại CLMTV & CN 2022:

– Thầy Ngô Thanh Hùng, Giảng viên Khoa Kiến trúc;

– Thầy Vũ Dương, Giảng viên Khoa Kiến trúc;

– Thầy Hồ Đình Nam Kha, Giảng viên Khoa Kiến trúc.

Cũng tại triển lãm, đại diện Nhà trường đã cùng với đại diện của các học viện và các họa sĩ chia sẻ về đặc điểm của nghệ thuật đương đại tại địa phương cũng như quan điểm cá nhân về khả năng hợp tác liên văn hóa mang tính ứng dụng và bền vững.

Một lần nữa, xin gửi lời chúc mừng đến các giảng viên nhà DAU vì những thành tích đã đạt được tại triển lãm lần này. Tin rằng trong tương lai, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển và tăng cường vai trò của mạng lưới nghệ thuật đương đại tại địa phương nói riêng và khu vực nói chung.